عکس و تصویر

عکس و تصویر

عکس و تصویر هع../

عکس و تصویر

Related image

عکس و تصویر

می دونی؟

آدم های ساده...

ساده هم عاشق می شوند...

ساده هم صبوری می کنند...

ساده عشق می ورزند...

ساده می مانند...

اما سخت دل میکنند... 

وآن وقت که دل می کنند...

جان می دهند...

سخت می شکنند...

سخت فراموش می کنند...

آدم های ساده...

 

 

 

تعداد صفحات : 2

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد